U plodnoj dolini Zapadne Morave, na padinama Gledićkih planina (922 m) i Goča (992 m), prostire se opština Trstenik površine 448 km2 . Na tom prostoru, u 51 naselju živi blizu 50 000 stanovnika. Sam grad se nalazi na desnoj obali Zapadne Morave, na 172 m nadmorske visine. U gradu i prigradskim naseljima živi oko 17 000 stanovnika. Kroz grad i opštinu prolazi 21. meridijan, linija koja nas simbolički spaja sa svetom u prostoru i vremenu i poručuje da smo geografski, istorijski i kulturni deo Evrope. 

Mapa opštine Trstenik Arheološki lokaliteti Blagotin i Stragari nam govore da je još neolitski čovek prepoznao i koristio blagodeti ovog kraja za poljoprivrednu proizvodnju. Lokalitet Stražba datira iz doba Rimljana koji su nam doneli i za večita vremena ostavili vinovu lozu. Iz srednjeg veka su nam ostale brojne crkve i manastiri, među kojima su najpoznatiji Ljubostinja i Veluće. U poslednje vreme se iz perioda srednjevekovnog mraka pomalja grad Grabovac-Jerinin grad. 
Savremeno doba nam je ostavilo ''Prvu petoletku'', industrijskog giganta, nekada moćnog, poznatog i priznatog širom sveta. Palanka sa velikim brojem zanatlija i kafedžija pedesetih godina prošlog veka postala je prestonica hidraulike i pneumatike. Danas je opština Trstenik prepoznatljiva i po raznovrsnoj i obimnoj povrtarskoj proizvodnji, po proizvodnji voćnog i loznog sadnog materijala i proizvodnji mineralne vode ''Mivela''. 

Opština Trstenik je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju svoja prava na lokalnu samoupravu. Na teritoriji opštine, u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćirilično pismo. Opština ima svoj grb, zastavu i krsnu slavu-Silazak Svetog duha na apostole-Trojice.
Opština raspolaže sa preko 260 kilometara putne mreže. Oko 2 kilometra od centra grada je turističko sportski aerodrom. Izgrađen je primarni regionalni gasovod, a u toku je priprema za izradu sekundarne gasovodne mreže. Najveći deo opštine je pokriven fiksnom telefonskom mrežom i mobilnom mrežom tri operatera. Područje grada je pokriveno kablovskom televizijom i efikasnim internet vezama. 

Naši preci su nam ostavili ogromno materijalno, kulturno i duhovno bogatstvo ali i obavezu da se o tom bogatstvu staramo i da svojim naslednicima ostavimo više nego što smo nasledili.

Geografski položaj: Centralni deo Srbije, Zapadno Pomoravlje 
Geografska širina: 43,5° N
Geografska dužina: 21° E 
Okrug: Rasinski
Površina opštine: 448 km2 
Nadmorska visina opštine: 160 – 992 m
Nadmorska visina Trstenika: 171 m 
Odnos ravničarskog i brdsko-planinskog reljefa: 30:70 % 
Klima: Umereno-kontinentalna 
Broj stanovnika: 49.043 (popis 2002. godine) 
Prosečna gustina naseljenosti: 110 st/km2 
Broj seoskih naselja: 50 
Broj gradskih naselja: 1 
Ukupna dužina puteva: 266 km 
Poljoprivredna površina: 28.144 ha 
Površina obrasla šumom: 12 583 ha 
Broj osnovnih škola: 8
Broj srednjih škola: 2
Broj visokih škola: 2